• /´pə:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tục che mạng (của đàn bà đạo Hồi và đạo ấn)
  Chế độ cấm cung (đàn bà Ân độ)
  Vải kẻ làm màn che

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X