• /´pə:pəs¸bilt/

  Thông dụng

  Tính từ
  Được làm ra cho một mục đích nhất định
  a purpose-built factory
  một nhà máy được xây dựng cho một mục đích nhất định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X