• /´pə:pəslisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không có mục đích, sự không có ý định
  Sự không chủ định, sự không chủ tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X