• /´pə:pjurə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) ban xuất huyết

  Chuyên ngành

  Y học

  ban xuất huyết
  allergic purpura
  ban xuất huyết dị ứng
  purpura pulicosa
  ban xuất huyết côn trùng đốt
  Schonlein-Henoch purpura
  ban xuất huyết Scholein - Henoch
  thrombocytopenic purpura
  ban xuất huyết giảm tiểu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X