• /pə´sjuəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể đeo đuổi, có thể đang thi hành
  Đáng theo đuổi, đáng đeo đuổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X