• /pə´sjuəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đeo đuổi, sự đang thi hành (một kế hoạch, một công việc...)
  in (the) pursuance of something
  sự đeo đuổi, sự thực hiện đến cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X