• Điện

    mạch khuếch đại

    Giải thích VN: Mạch khuếch đại dùng 2 transistor hay 2 đèn để khuếch đại một tín hiệu bằng cách khiển mỗi transistor đèn khuếch đại một nửa chu kì tín hiệu. các transistor hay các đèn chạy sai pha nhau 180 độ, 2 transistor hay 2 đèn khuếch đại có các lưới cực đối nghịch pha nhau và các cực thu hay các dương cực mắc song song với một phụ tải chung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X