• Thông dụng

    Danh từ

    Mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em) (như) pussy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X