• Thông dụng

  Danh từ

  Dao gắn mát tít

  Cơ khí & công trình

  cái phay gắn mattit

  Ô tô

  dao cạo keo, sơn, bùn

  Xây dựng

  dao trát matít
  glazing knife

  Kỹ thuật chung

  cái bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X