• /pai´ritik/

  Thông dụng

  Cách viết khác pyritical

  Tính từ

  (thuộc) pyrit; như pyrit

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  pirit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X