• Thông dụng

  Danh từ

  Cái đo nhiệt cao

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hỏa kế

  Cơ - Điện tử

  Hoả kế, dụng cụ đo nhiệt độ cao

  Cơ khí & công trình

  hỏa kế

  Giải thích VN: Dụng cụ đo nhiệt độ cao.

  Hóa học & vật liệu

  hỏa kế quang học

  Vật lý

  cao nhiệt kế

  Giải thích VN: Dụng cụ đo nhiệt độ cao.

  Kỹ thuật chung

  nhiệt kế bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X