• /,kwɔdrə'dʒesiml/

  Thông dụng

  Tính từ

  (tôn giáo) (thuộc) mùa chay, tuần trai giới
  Kéo dài bốn mươi ngày (tuần trai giới, mùa chay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X