• /´kwɔdru¸pleks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) bộ bốn; bộ bốn gen trội
  (điện học) thiết bị phát thu cùng một lúc bốn tín hiệu

  Tính từ

  Có bốn gen trội

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dồn bốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X