• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều của .quantum

  Như quantum

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  lượng tử

  Giải thích VN: Lượng xác định năng lượng các âm điện tử cần có thêm để có một năng lượng có mức độ cao hơn.

  Điện

  ngạch số

  Giải thích VN: Lượng xác định năng lượng các âm điện tử cần có thêm để có một năng lượng có mức độ cao hơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X