• /kwɔn´tɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lượng tử kế; ống đếm lượng tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X