• /´kwɔ:tə¸dek/

  Thông dụng

  Danh từ
  Ngày trả tiền hàng quý (lương, trợ cấp...); ngày đầu quý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X