• /´kwɔtə¸weiv/

    Điện lạnh

    phần tư sóng (độ đài điện)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X