• Kỹ thuật chung

  chiếu nghỉ
  quarter landing
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  quarter landing (quarter-space landing)
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  chiếu nghỉ trung gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X