• /´kwikri¸spɔns/

  Kỹ thuật chung

  đáp ứng nhanh
  quán tính nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X