• /´kwiki/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) cái đã được chế tạo rất nhanh, cái đã được làm xong rất nhanh
  (thông tục) phim làm ẩu (cốt chỉ để đảm bảo chi tiết sản xuất phim hàng năm)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công việc làm ăn (cốt chỉ để đảm bảo chỉ tiêu)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cốc rượu pha vội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X