• /´kwik¸set/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây trồng làm bằng hàng rào (thường) là cây táo gai
  Hàng rào cây xanh, hàng rào táo gai

  Tính từ

  Hàng rào cây xanh (như) quickset hedge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X