• /´kwik¸silvə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như mercury
  like quicksilver
  như thủy ngân (tức là rất nhanh)
  (nghĩa bóng) tính hiếu động; tính hoạt bát nhanh nhẹn
  to have quicksilver in one's veins
  rất hiếu động; hoạt bát nhanh nhẹn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thủy ngân (Hg)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X