• /kwiη´kwenjəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lâu năm năm, kéo dài năm năm
  Năm năm một lần

  Danh từ

  Thời gian năm năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X