• (đổi hướng từ Quirting)
  /kwə:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Roi da cán ngắn (để đi ngựa)

  Ngoại động từ

  Quất bằng roi da

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X