• /´kwoutəbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần (phải đóng góp hoặc được chia)
  Chỉ tiêu

  Tính từ

  Đáng được trích dẫn, phù hợp cho trích dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X