• /r/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều r's, R's

  ( r, R) chữ thứ mười tám bảng chữ cái tiếng Anh
  ( R) (viết tắt) của Rex, Regina nữ hoàng; hoàng đế
  Elizabeth R
  nữ hoàng Elizabeth

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  rơngen (ký hiệu đơn vị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X