• Toán & tin

    lỗi RMS

    Giải thích VN: Lỗi trung bình toàn phương (Root mean square - trung bình toàn phương). Đây là giá trị được tính toán khi số hóa một bản đồ, thể hiện sự không nhất quán giữa vị trí thực của các điểm đã biết và vị trí được số hóa của chúng. Lỗi RMS càng thấp, độ chính xác của quá trình số hóa và biến đổi càng cao. Xem thêm tic.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X