• /ɑ:'pi:ʤi:/

  Điện

  RPG

  Giải thích VN: Chữ tắt của Report Program Generator ngôn ngữ thảo chương dùng cho máy I.B.M (nhỏ).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X