• /´ræbl¸rauziη/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) người kích động quần chúng
  Có ý kích động quần chúng
  Danh từ
  Sự kích động quần chúng, trường hợp kích động quần chúng
  a rabble-rousing speaker
  một người diễn thuyết kích động quần chúng
  a rabble-rousing speech
  một bài diễn văn kích động quần chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X