• /´rækiti/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thông tục) om sòm, ầm ĩ
  a rackety old bicycle
  một chiếc xe đạp cũ kỹ lọc cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X