• Điện lạnh

  hệ (thống) (phân phối) tỏa tia

  Điện

  hệ thống hình tia
  hệ thống hướng tâm

  Giải thích VN: Hệ thống phân phối trong đó các dây dẫn hướng ra ngoài từ trạm phát hay trạm cung cấp điện. Nếu có sự cố xảy ra, mọi nguồn tiêu thụ ra vùng bị sự cố được ngắn mạch.

  Kỹ thuật chung

  hệ thống tỏa tia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X