• Điện

    công suất được phát sóng

    Giải thích VN: Công suất phát sóng thật sự được phát bởi một anten.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X