• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    Một tín hiệu điện mà tần số của nó nằm trong dải tần số radio. Những tín hiệu trong thiết bị siêu âm thuộc đầu dò và những bộ phận khác mà xảy ra sự tách sóng (chỉnh lưu)và lọc tín hiệu được xem như là những tín hiệu rf.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X