• Kỹ thuật chung

  nhiễu tần số vô tuyến
  nhiễu vô tuyến
  solar radio noise
  tạp nhiễu vô tuyến mặt trời
  tiếng ồn vô tuyến
  additive radio noise
  tiếng ồn vô tuyến điện cộng
  solar radio noise
  tiếng ồn vô tuyến mặt trời

  Xây dựng

  tiếng ồn vô tuyến, âm tạp vô tuyến, nhiễu vô tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X