• /¸reidiou´aisətoup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng vị phóng xạ (dạng phóng xạ của một nguyên tố dùng trong (y học), (công nghiệp).. để nghiên cứu đường đi, tốc độ của các chất trong cơ thể và vật chất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X