• Môi trường

  Bán kính ảnh hưởng
  1. Bán kính tính từ tâm của một giếng khoan đến điểm thấp nhất của mức nước ngầm hay bề mặt phân thế (mép nón điền trũng);
  2. Bán kính tính từ giếng chiết xuất nơi có đủ không khí, thuận lợi cho sự loại bỏ có hiệu quả các chất ô nhiễm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X