• Môi trường

    Sản phẩm từ sự phân rã radon
    Một thuật ngữ được sử dụng để chỉ chung các sản phẩm trực tiếp của chuỗi phân rã radon. Những sản phẩm này bao gồm Po -218, Pb-214, Bi-214, Po-214 có chu kỳ bán rã khoảng 30 phút.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X