• /´rægidnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng tả tơi (của quần áo); tình cảnh rách rưới (của một người)
  Tình trạng bù xù (lông, tóc...); tình trạng lởm chởm (đá...)
  Tính chất rời rạc (của một tác phẩm, một buổi hoà nhạc...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X