• /´ræglən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kiểu tay áo raglăng; áo raglăng (áo bà ba)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X