• /´ræg¸tæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) lớp người nghèo; những người khố rách áo ôm (như) ragtag and bobtain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X