• /´ræg¸wi:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) (như) ragwort
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỏ ambrôzi, cỏ phấn hương (ở Bắc Mỹ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X