• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    vùng nhớ tạm thời trên một máy tính cho phép người dùng chạy phần mềm, xử lý ảnh và lưu trữ thông tin. Toàn bộ dung lượng RAM cần thiết thay đổi phụ thuộc vào ứng dụng. Để tăng dung lượng RAM cần phải cải tiến hiệu suất của máy tính. Thông tin lưu trữ trê

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X