• Dệt may

  chải kỹ (khăn)
  chải nhung
  chải tuyết
  làm lên màu

  Toán & tin

  nâng lên lũy thừa

  Xây dựng

  đắp lên
  ống tháo nước (thải)

  Kỹ thuật chung

  chất đống
  nâng lên
  đánh đống
  ống xả nước mưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X