• Điện

    điện áp tăng đều

    Giải thích VN: Điện áp tăng với tốc độ không đổi như điện áp có dạng sóng răng cưa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X