• /´ræm¸rɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Que nhồi thuốc (súng hoả mai)
  Cái thông nòng (súng)
  as stiff/straight as a ramrod
  (về người) đứng rất thẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X