• Kỹ thuật chung

    máy phát sọc màu

    Giải thích VN: Máy phát tín hiệu vào máy thu hết màu, tạo ra toàn thể quang phổ màu trên màn ảnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X