• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ẩu, bừa, không có mục đích
  Ngẫu nhiên, tình cờ
  people randomly chosen
  người được chọn ngẫu nhiên
  Tùy tiện, không theo nguyên tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X