• Điện

    theo dõi khoảng cách

    Giải thích VN: Quá trình kiểm soát liên tục thời gian chậm trễ giữa thời điểm phát xung dội. Sự theo dõi đòi hỏi thời gian giữa xung phát và xung dội được xác định như đối tượng tách biệt với tiếng ồn ngẫu nhiên và sự diễn biến thời gian càn phải được lưu trữ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X