• Kỹ thuật chung

  kết đông nhanh
  rapid-freezing installation
  hệ (thống) kết đông nhanh
  rapid-freezing machine
  máy kết đông nhanh
  rapid-freezing plant
  hệ (thống) kết đông nhanh
  rapid-freezing plant
  thiết bị kết đông nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X