• /´ra:skəli/

  Thông dụng

  Tính từ
  Côn đồ, bất lương, đểu giả
  rascally trick
  trò đểu giả
  rascally person
  tên côn đồ
  (thuộc) kẻ bất lương, kẻ côn đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X